Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125

3,850,000₫

Mô tả

Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125, tháo lắp cực nhanh.
Đã bao gồm khung gắn và túi , có 2 size 16L và 20L.
 Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125
 Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125
 Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125
 Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125
 Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125
 Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125
 Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125
 Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125
 Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125
 Túi hông Westwind Moto cho Honda CT125