Túi yên sau Westwind Moto - Bản camera

5,200,000₫

Mô tả

Túi yên sau Westwind Moto - Bản camera dành cho ae đi moto cần túi chống sốc cho máy ảnh và flycam....
Có thể đeo thành balo , tháo cực gọn , ngàm tháo nhanh của Fidlock .
 
 Túi yên sau Westwind Moto - Bản camera
 Túi yên sau Westwind Moto - Bản camera
 Túi yên sau Westwind Moto - Bản camera
 Túi yên sau Westwind Moto - Bản camera
 Túi yên sau Westwind Moto - Bản camera
 Túi yên sau Westwind Moto - Bản camera
 Túi yên sau Westwind Moto - Bản camera