Kính chiếu hậu xoay 360 độ cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA

2,600,000₫

Mô tả

Kính chiếu hậu xoay 360 độ cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA, hàng chính hãng.
Xoay được nhiều góc và tháo nhanh cực gọn.
 Kính chiếu hậu xoay 360 độ cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA
 Kính chiếu hậu xoay 360 độ cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA
 Kính chiếu hậu xoay 360 độ cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA
 Kính chiếu hậu xoay 360 độ cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA
 Kính chiếu hậu xoay 360 độ cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA
 Kính chiếu hậu xoay 360 độ cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA
 Kính chiếu hậu xoay 360 độ cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA