Tay thắng côn Option 719 cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA

9,200,000₫

Mô tả

Tay thắng côn Option 719 cho BMW R1200GS/RT/R/RS - R1250GS/RT/R/RS 
Hàng chính hãng BMW Motorrad màu Classic
 Tay thắng côn Option 719 cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA
 Tay thắng côn Option 719 cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA