Cặp heo thắng Brembo GP4-MS cho BMW GS/GSA

72,500,000₫

Mô tả

  • Sản phẩm được CNC nguyên khối (monobloc) gồm 4 piston Aluminum.
  • Đường kính piston: 30mm
  • Màu sản phẩm: chrome
  • Khoảng cách 2 lỗ ốc: 100mm
  • Thích hợp cho tất cả các dòng xe Châu âu và 1 số dòng xe mới của Nhật.
  • Bố thắng: 07BB37SA
 Cặp heo thắng Brembo GP4-MS cho BMW GS/GSA
 Cặp heo thắng Brembo GP4-MS cho BMW GS/GSA
 Cặp heo thắng Brembo GP4-MS cho BMW GS/GSA
 Cặp heo thắng Brembo GP4-MS cho BMW GS/GSA
 Cặp heo thắng Brembo GP4-MS cho BMW GS/GSA