Miếng nhôm dàn áo bên phải cho BMW R1200GS - R1250GS

1,800,000₫

Mô tả

Miếng nhôm dàn áo bên phải cho BMW R1200GS - R1250GS
Hàng tháo xe like new.
 Miếng nhôm dàn áo bên phải cho BMW R1200GS - R1250GS