Cùm ga điện tử ( có sưởi ) cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA

5,500,000₫

Mô tả

Cùm ga điện tử ( có sưởi ) cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA - R Nine T - S1000RR - S1000XR - S1000R
Hàng tháo xe like new.
 Cùm ga điện tử ( có sưởi ) cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA
 Cùm ga điện tử ( có sưởi ) cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA