Thanh pavalever điều chỉnh gắp sau R Nine T

3,750,000₫

Mô tả

Thanh pavalever điều chỉnh gắp sau R Nine T, giúp điều chỉnh độ cao thấp của yên cực hay.
 
 Thanh pavalever điều chỉnh gắp sau R Nine T