Nhớt iPone Full Power Katana 5W-40 cho BMW GS/GSA

400,000₫

Mô tả

Nhớt iPone Full Power Katana 5W-40 cho BMW GS/GSA, được hãng khuyến cáo khuyên dùng sau 4500-5000km.
 
 Nhớt iPone Full Power Katana 5W-40 cho BMW GS/GSA