Heo MFZracing 2 piston cho BMW RNineT - R1200GS/GSA - R1250GS/GSA

8,600,000₫

Mô tả

Heo MFZracing 2 piston cho BMW RNineT - R1200GS/GSA - R1250GS/GSA. Hàng chính hãng Taiwan.
Piston sử dụng titanium cực đẹp, thắng rất tốt. 
 
 Heo MFZracing 2 piston cho BMW RNineT - R1200GS/GSA - R1250GS/GSA
 Heo MFZracing 2 piston cho BMW RNineT - R1200GS/GSA - R1250GS/GSA
 Heo MFZracing 2 piston cho BMW RNineT - R1200GS/GSA - R1250GS/GSA