Kính chắn gió vàng cho BMW GS/GSSA

2,100,000₫

Mô tả

Kính chắn gió vàng cho BMW R1250GS/GSA , cực kỳ fit với xe 40 năm.
 Kính chắn gió vàng cho BMW GS/GSSA