Chống đổ lốc máy BMW R Nine T

6,300,000₫

Mô tả

Chống đổ lốc máy BMW R Nine T, hàng chính hãng TR-Racing .
Bảo vệ 2 lốc máy 2 bên với thiết kế mới chắc chắn và cứng cáp hơn.
 Chống đổ lốc máy BMW R Nine T
 Chống đổ lốc máy BMW R Nine T
 Chống đổ lốc máy BMW R Nine T