Cân thắng số CNC Veloci Racing cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA - Bạc

3,600,000₫

Mô tả

Cân thắng số CNC Veloci Racing cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA, full nhôm CNC. 
 Cân thắng số CNC Veloci Racing cho BMW R1200GS/GSA - R1250GS/GSA - Bạc